تماس با گروه برنا

 

 کارخانه صنعت

   آدرس:   شهرری - خیابان شهید رجایی - خیابان صنعت - پلاک 9

   تلفن:        55232933-021

  فکس:        55543200-021

  ایمیل:  info@borna-co.com 

 

 

کارخانه رجایی

   آدرس:   شهرری - خیابان شهید رجایی - پلاک 181

   تلفن:     3-55544000-021

  فکس:        55543881-021

  ایمیل:  info@borna-co.com